Spoločenské tance

Všetko o tancoch

Tance

Anglický valčík

Niečo o ňom
Anglický valčík alebo waltz je druh valčíka. Rozvinul sa začiatkom 20. storočia a má 30 taktov za minútu. Základné figúry používané v choreografii tanca sú založené na diagonálnom základe, a tým vytvárajú plynulý a relatívne ľahký pohyb po tanečnom parkete. Tancuje sa proti smeru hodinových ručičiek. Atraktívny ladný pohyb a náhle zmeny v rýchlosti tela, ktoré je možné vidieť u špičkových tanečných párov, sú dosiahnuté silným švihom tela počas prvej doby každého taktu a využitím energie z neho pri ťahu okolo centra otáčania a zdvihu na špičky nôh počas druhej a tretej doby v takte.
Žádné komentáře
 
Fotky a články sú stiahnuté z rôznych iternetových stránok.