Spoločenské tance

Všetko o tancoch

Tance

Brušné tance

Korene tohto tanca môžeme hľadať už v dobách antiky. Kult úrody a hojnosti bol oddávna spojený s menami veľkých bohýň jako Venuša, Afrodita či Ceres. Ľudstvo verilo, že úroda, plodnosť a život bez živelných pohrôm je spojený práve s týmito veľkými matkami - bohyňami. Samotný život tak bol spojený s čistou krásou ženského tela. Preto v starých prameňoch môžeme nájsť zmienky o tom, že dievčatá v rôzných kútoch sveta (Stredný východ, západná Ázia, Grécko, Cyprus, Egypt či severná Afrika) mohli byť posielané do chrámov a tam tancovať so zvláštnym dôrazom na brucho, ako symbol plodnosti.
Poslední komentáře
06.04.2008 07:49:46: Mno brušné tance sú pekné, ale ja by som si ich nemohla dovoliť. Lebo jediný kurz u nás stojí vraj ,...
 
Fotky a články sú stiahnuté z rôznych iternetových stránok.