Spoločenské tance

Všetko o tancoch

Tance

Flamenco (Flamenko)

Flamenco je významný španielsky hudobno-tanečný žáner.

Skôr ako len typ ľudovej hudby je flamenco hudobným a zároveň kultúrnym fenoménom. Aj keď sa považuje za súčasť španielskej kultúry všeobecne, pochádza predovšetkým z jedného regiónu Španielska – z Andalúzie. No aj iné oblasti – najmä Extremadura a Murcia prispeli k rozvoju niektorých flamenco hudobných foriem a mnohí význační flamenco umelci pochádzali i z ďalších oblastí Španielska. Pôvod flamenca nie je celkom vyjasnený, ale vo všeobecnosti sa za hlavné zložky pokladá rómska, židovská, islamská a napokon domorodá andalúzska kultúra. Pre vývoj niektorých flamenco hudobných foriem boli tiež dôležité latinsko-americké (najmä kubánske) vplyvy.

Žádné komentáře
 
Fotky a články sú stiahnuté z rôznych iternetových stránok.