Spoločenské tance

Všetko o tancoch

Tance

Tanec

Tanec sú opakované rytmické pohyby, konané jednou alebo viacerými osobami za sprievodu hudby, prípadne i spevu.

Prínos (spoločenského) tanca 

  • Možnosť zoznámiť sa s osobou opačného pohlavia
  • Precvičenie celého tela
  • Tanec rozvíja koordináciu myslenia a pohybov
  • Povzbudzuje dobre držanie tela v každom veku
  • Posilňuje telo a poskytuje radosť zo života
  • Cibri spoločenské správanie
  • Je to jeden z mala koníčkov ktorému sa môžu manželia alebo priatelia venovať spoločne
  • Vedieť tancovať je veľká spoločenská výhoda

Delenia

Základné delenie
Podľa počtu tanečníkov
Podľa obdobia
Podľa oblasti pôvodu (tieto tance často ešte majú svoj pôvodný (rituálny) význam a jednotlivé pohyby vyjadrujú určitý význam)
Žádné komentáře
 
Fotky a články sú stiahnuté z rôznych iternetových stránok.