Spoločenské tance

Všetko o tancoch

Tance

Viedenský valčík

Tento tanec sa tancuje v páre, a to tak, že jeden z páru vždy uhýba druhému, ktorý ide dopredu a behom prvého kroku otočí celý pár. Zaujímavosťou je, že bol prvým tancom, ktorý sa tancoval v tesnom uzavretom štandardnom držaní.
Slovo valčík pochádza z nemeckého slova Walzer, ktoré súvisí so slovesom walzen označujúcim točivý pohyb. Valčík vznikol v Alpách, kde sa vyvinul spolu s ďalšími podobnými tancami z ľudového vzoru.

Dôležité je vzpriamené držanie tela, ruky musia zostať na úrovni pliec, nesmú klesnúť nižšie. Kroky sú dlhé, noha kĺže po parkete. Tanec má 3/4 takt, to znamená tri kroky v jednom takte. Dôležité je pravidelné striedanie rytmu, tzv. triola. Rotácia musí byť pravidelná, jedna variácia má rovných 360 stupňov.
Žádné komentáře
 
Fotky a články sú stiahnuté z rôznych iternetových stránok.